Οι πρώτες πτυχιακές εργασίες ξεκίνησαν το 1987 και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην ανάπτυξη και διάδοση των δικτύων έρευνας και εκπαίδευσης στην χώρα μας. Θέματα όπως UNIX, network management, Χ.25, UUCP , Data Communications, Χ.400, Χ.500, ARIADNE-NOC, Network Programming, Multimedia Mail, Networked Information Resources and Tools, ΙΡ/ΑΤΜ, Satellite Comms, ΙΡν6, Security έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης και πειραματισμού με φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες.
Όλες οι πτυχιακές οι οποίες μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες μελέτες αποτελούν την "βάση γνώσεων" του εργαστηρίου.

Ενδεικτικές εργασίες παρουσιάζονται παρακάτω:

 
2015 2016 2018  
2015
 • Network Virtualization for Open Cloud (2018) (περισσότερα...)
 • Αντιμετώπιση δικτυακών επιθέσεων με χρήση τεχνολογιών αιχμής, εφαρμογή του OpenFlow για περιπτώσεις DDoS detection και hybrid honeypots (περισσότερα...)
 • Current Trends in Honeypot Technology (2015) (περισσότερα...)
 • A study of RINA (*) a novel Internet architecture (*) Recursive InterNetwork Architecture (2015) (περισσότερα...)
 • Honeypots και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (2011) (περισσότερα...)
 • Μελέτη Χαμηλής και Υψηλής Αλληλεπίδρασης Honeypots (2010) (περισσότερα...)
 • Αξιολόγηση & Υλοποίηση συστημάτων "Honeypots" (2007) (περισσότερα...)
 • ISLAB HACK: Αυτοποιημένη Αφαίρεση του Sasser Worm με το Honeyd (2006) (περισσότερα...)
 • ISLAB HACK: Ανάλυση Δικτυακών Επιθέσεων με το HONEYD (2005) (περισσότερα...)
 • ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες και Προγραμματισμός του Snort 2.0 (2005) (περισσότερα...)
 • ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL-IA32 για LINUX & WINDOWS (2005) (περισσότερα...)
 • Ανάλυση δεδομένων από την λειτουργία των Honeynets στο εργαστήριο ISLAB του ΕΚΕΦΕ Δ. Μέθοδος, Εργαλεία και Βασικές Έννοιες. (2004) (περισσότερα...)
 • Εντοπισμός επιθέσεων κακόβουλων χρηστών που βασίζονται σε αδυναμίες υπερχείλισης μνήμης (Buffer Overflow)(2003) (περισσότερα...)
 • Δικτυακές επιθέσεις-επιπτώσεις και τρόποι ανίχνευσης τους με χρήση συστήματος ανίχνευσης επιθέσεων(IDS) (2003) (περισσότερα...)
 • Η υπηρεσία IP Multicasting-Βασικές έννοιες και υλοποίηση της Inter-Domain Τεχνολογίας (2002) (περισσότερα...)
 • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υλοποίηση κέντρου με χρήση της πλατφόρμας _learning space (περισσότερα...)
 • FRACTALS παντού και πάντα (2000) (περισσότερα...)
 • Εργαστήριο Ασφάλειας, (1999) (περισσότερα...)
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. (περισσότερα...)
 • Μια πειραματική μελέτη των νέων δικτυακών τεχνολογιών.Το ΑΤΜ,το ΙΡν6 και η διάσταση της ασφάλειας (περισσότερα...)
 • X.400 - SunNet MHS (E-MAIL) (1994) (περισσότερα...)
 • Ο πρώτος Ελληνικός Mailer ELM+MetaMail, Multi-media Mail System (1994) (περισσότερα...)
 • Προγραμματισμός PERL και στατιστικά Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο DOMAIN ARIADNE-T.GR (1993/94)
 • Προγραμματισμός σε PERL και διαχείριση πινάκων Χ.400 (1993)
 • Ολοκλήρωση της μηχανής δικτυακής πληροφόρησης 'Πυθία' στον  isοsun.ariadne-t.gr (1993)
 • Έννοιες Δικτύωσης και Προγραμματισμός (1992) (περισσότερα...)
 • Η pythia, ένα δέντρο πληροφοριών και browser (1992)
 • Χρήση Δικτύων Έρευνας (1991) (περισσότερα...)
 • Σειριακές συνδέσεις με το RS-232 (1991)
 • Δίκτυα στην Δημόσια Διοίκηση (1991)
 • Η μηχανή PAD στο ΑΡΙΑΔΝΗ (1987)