Αξιολόγηση & Υλοποίηση συστημάτων "Honeypots"

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Γεώργιου Ι.Κωτσόλη

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το εργαστήριο NetMode συμμετείχαμε σαν αξιολογητές, στην πτυχιακή με θέμα τα Honeypots που εκτελέστηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετά από πρόσκληση του επιβλέποντος καθ.Β.Μάγκλαρη..