ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Χ.400 - SunNet MHS (E-MAIL)

Καραγιαννοπούλου Ελισσάβετ

 

Αθήνα 1994

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι μια εφαρμογή των δικτύων των Η/Υ , που δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο το κόσμο να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας "ηλεκτρονικά" μηνύματα. Μηνύματα που μέσα σε ελάχιστα λεπτά (μερικές φορές δευτερόλεπτα) ταξιδεύουν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη διανύοντας τεράστιες αποστάσεις.
Η ανταλλαγή και διακίνηση των μηνυμάτων μεταξύ των υπολογιστών εκτελείται με βάση διάφορα πρωτόκολλα, από τα οποία τα πιο διαδεδομένα είναι το Χ.400 MHS (Message Handling Systems -Συστήματα Διαχείρισης Μηνυμάτων) και το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
'Όταν διάφορες εταιρείες και τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, ενδιαφέρθηκαν να παρέχουν το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο σαν μια τυποποιημένη υπηρεσία προς εταιρείες και μεμονωμένους συνδρομητές, ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης CCITT , όρισε ένα σύνολο πρωτοκόλλων γι' αυτό που ονόμασε MHS, στη σειρά Χ.400 των συστάσεών του, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία παγκόσμιου χάους. 'Έτσι πολλοί υπολογιστές σήμερα που παρέχουν την υπηρεσία του Η/ Τ , "μιλάνε" τη γλώσσα που ορίζουν οι συστάσεις Χ.400.
Εκτός από το Χ.400 , ένα άλλο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, ορίζεται από ένα έγγραφο που καλείται RFC 822 (Request For CommentS), διέπεται από το πρωτόκολλο SMTP και παρέχεται σε όσα υπολογιστικά συστήματα "τρέχουν" το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmit Control Protocol/Internet Protocol).
Η υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Τμήμα μας, αναπτύχθηκε και λειτούργησε στα πλαίσια της σύνδεσής μας με το ελληνικό ερευνητικό δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ, και της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα "VALUE -Χ.400 GREEK PILOT', με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Φουντά Ιφιγένεια. Το παραπάνω πρόγραμμα εκτελείται στο Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος, με υπεύθυνο τον Δρ. Γιάννη Κοροβέση.
Αρχικά ο server atlas του δικτύου των μηχανών Sun συνδέθηκε με το δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε σε αυτόν το λογισμικό "SunNet MHS -Χ.400". Το SunNet MHS δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς μας χρήστες να ανταλλάσσουν μηνύματα με άλλους Χ.400 χρήστες σε ολόκληρο το κόσμο.

H συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα αναλυτικό εγχειρίδιο για τον υπεύθυνο που ασχολείται με τον ορισμό των παραμέτρων, τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία του λογισμικού SunNet MHS.
Ακόμη στην πτυχιακή εργασία περιέχεται εισαγωγή στην υπηρεσία του Η/Τ , παρουσίαση των συστάσεων Χ.400 (Χ.400 recommendations), περιληπτική περιγραφή του standard συστήματος Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του λειτουργικού SunOs (το οποίο βασίζεται στα RFC 822 standards) και τέλος αναλυτική περιγραφή των εντολών του προγράμματος mail, το οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες όταν θέλουν να συντάξουν και να διαβάσουν τα μηνύματα τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)

Τι είναι
Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας του Η/Τ
Ποιοί μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας του Η/Τ
Συστήματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
E-mail Διευθύνσεις
Τυποποίηση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Οι συστάσεις Χ.400

Εισαγωγή
Το μοντέλο του MHS
Δομή των μηνυμάτων
Εφαρμογή του μοντέλου του MHS
Μονάδα αποθήκευσης Μηνυμάτων (Message Store - MS)
Υπηρεσία μεταφοράς μηνυμάτων (Message Transfer Service)
Υπηρεσία Διαπροσωπικών Μηνυμάτων (Interpersonal Messaging -IPM Service)
Επικοινωνί με υπηρεσίες Φυσικής Παράδοσης (Physical delivery services)
Ονόματα και Διευθύνσεις
Λίστες Διανομής στο ΜHS (Distribution Lists)
Στοιχεία υπηρεσίας (Elements of service)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Το σύστημα Η/Τ του SunOs

Εισαγωγή
Τα μηνύματα του Συστήματος Η/Τ του SunOs
Λειτουργία του συστήματος Η/Τ του SunOs

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Το SunOs MHS

Εισαγωγή
Βασικές έννοιες του SunOs MHS
Συμβάσεις ονομάτων των PRMDs
Eγκατάσταση του SunOs MHS
Το περιβάλλον λειτουργίας (configuration) του SunOs MHS
Oι εντολές ελέγχου του SunOs MHS
To αρχείο ημερολογίου - TRACE

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Το πρόγραμμα mail του συστήματος SunOs

Tι είναι το mail;
To "γραμματοκιβώτιο" του συστήματος και το αρχείο mbox
Η πρώτη επαφή με το πρόγραμμα mail
Οι εντολές του προγράμματος mail
Prompt εντολές
Πως μπορώ να διαχειριστώ το αρχείο mbox;

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

"SunNet MHS", System Administration Manual
"Administering Electronic Mail", SunOs System & Network Administration Manual
"Customizing sendmail Configuration Files", SunOs System & Network Administration Manual
X.400 Recommendation",Fascicle VIII.7
"Computer Networks", Andrew s. Tanenbaum, Prendice Hall, International
"Navigating The Internet", Mark Gibbs & Richard Smith
"The Internet Complete Reference", Harley Hahn & Rick Stout

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον υπεύθυνο του προγράμματος VALUE Δρ. Γιάννη Κοροβέση, τόσο για τη βοήθεια και υποστήριξή του όσο και για την προσφορά γνώσεων και εμπειρίας.
Επίσης τους υπεύθυνους συστημάτων του δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ κ,Παναγιώτη Τελώνη και ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Μαρνέρη, για την πολύτιμη συνεργασία τους.
Πολύτιμη επίσης ήταν η βοήθεια και συνεργασία του υπεύθυνου του δικτύου του Τμήματός μας, κ. Ηλία Οικονομάκου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.
Eυχαριστώ ακόμη, την οικογένειά μoυ και ιδιαίτερα τoυς γονείς μου, για την υπομονή, την κατανόηση, την συμπαράσταση και την υποστήριξη τους.
'Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να απευθύνω στην καθηγήτριά μου, κ. Φουντά Ιφιγένεια, η συμβολή της οποίας υπήρξε όχι απλά σημαντική αλλά καθοριστική για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Την ευχαριστώ επίσης θερμά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, την κατανόηση και την τόσο φιλική της αντιμετώπιση, καθώς και για τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξε η συνεργασία μας στη διαμόρφωση κανόνων και αξιών, πολύτιμων εφοδίων για την μετέπειτα πορεία μου.