ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα Η.Υ.Σ.
Εργασ. Περιφ/κών Μονάδων
Δικτύων Η/Υ
Υπ. Καθ.: Δρ. Σ.Λεβέντης
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ινστ. Πληρ/κής-Τηλεπ/νιών
Δίκτυο ARIADNE

Υπεύθ.:Δρ. Ι.ΚοροβέσηςΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

των Σπουδαστριών
ΣΕΒΗ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΛΕΤΣΗ
 

 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προσπέλαση  
Συλλογή και της Πληροφορίας τους
Αξιοποίηση  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρακάτω εργασία έχει ως σκοπό την εισαγωγή στη χρήση των Δικτύων Έρευνας (Research Networks). Αυτά τα Δίκτυα ο χρήστης μπορεί να τα ερευνήσει, "ταξιδέψει", ξεκινώντας από το Ελληνικό Δίκτυο "ARIADNE". Πληροφορίες για το Δίκτυο ARIADNE υπάρχουν στο κεφάλαιο 2. Η εργασία αποτελείται από 10 κεφάλαια. Παρακάτω ακολουθεί σύντομη περιγραφή τους:

Το Κεφάλαιο 1, το οποίο αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιέχει έννοιες και κλασσικούς ορισμούς πάνω στα Δίκτυα. Είναι μία μικρή εισαγωγή χρήσιμη σε όσους δε γνωρίζουν στοιχειώδεις έννοιες γύρω από το κόσμο των Δικτύων.

Το Κεφάλαιο 2, περιγράφει το Δίκτυο ARIADNE, το οποίο είναι το Δίκτυο της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας στον Ελληνικό χώρο. Δίνονται οι υπηρεσίες, τα μέλη καθώς και συνοπτικός οδηγός για σύνδεση μελών με το Δίκτυο.

Στο Κεφάλαιο 3, υπάρχει ο βασικός H/W και S/W εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Ειδικότερα περιγράφονται τα συστήματα PRIME και SUN ( εντολές mail-programs κ.άλ ).

Στα Κεφάλαια 4 και 5 αναλύονται τα File Transfer (FTP) και TELNET Πρωτόκολλα αντίστοιχα. Και τα δύο αυτά Πρωτόκολλα αποτελούν σημαντικές υπηρεσίες του Δικτύου ARIADNE.

Στο Κεφάλαιο 6 αναλύεται το Δίκτυο ΒIΤΝΕΤ (υπηρεσίες και Sites) και η επικοινωνία με κάποια Bitnet Sites, που καλύπτουν συγκεκριμένη θεματογραφία. Δίνονται πληροφορίες και οι εντολές των Bitnet Sites που ερευνήθηκαν.

Το Κεφάλαιο 7 έχει πληροφορία για το Δίκτυο, Internet. Εξετάστηκαν κάποια Internet Sites και χωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με τα θέματα που κάλυπταν. Η επικοινωνία με τα Sites, έγινε με χρήση του FΤP.

Το Κεφάλαιο 8, αναλύει ένα συγκεκριμένο Internet Site, το Quiche.Cs.Mcgill.Ca (Archie), του οποίου η κύρια υπηρεσία είναι η "έρευνα" 800 περίπου Internet Sites. Στο κεφάλαιο δίνεται η πρόσβαση και οι εντολές του παραπάνω Site.

Στο Κεφάλαιο 9, υπάρχουν Παραδείγματα-Εφαρμογές, τα οποία περιγράφουν τα απαραίτητα βήματα για να αντλήσουμε πληροφορία από το Δίκτυο Bitnet.

Στο Κεφάλαιο 10 υπάρχουν τα εξής χρήσιμα αρχεία:
Bitnet.Servers: Αρχείο που μας δίνει σύντομη περιγραφή των μηχανών του Δικτύου Bitnet.
Ftp.List: Περιέχει τις Network-Addresses και σύντομη περιγραφή των μηχανών του Internet.
Archie-list1 και Archie-list2: Περιέχουν τα Internet Sites τα οποία "βλέπει" ο Archie. (Περισσότερα στο Κεφάλαιο 8).
Τέλος περιλαμβάνεται Οδηγός Ορολογίας, (Glossary) και η Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

[Πίσω]

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕIΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ COMPUTER NETWORKS

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1.1 Ορισμός Δικτύου.
1.1.2 Πρωτόκολλα.
1.1.3 Gateways.
1.1.4 Τύποι των Computer Networks.
1.1.5 Mail και Messages.

1.2 ΕΝΝΟΙΕΣ

1.2.1 Μοντέλο O.S.I.
1.2.2 Χ.25
1.2.3 TCP /ΙΡ

1.3 NETWORK SERVICES

1.4 NETWORK ADDRESSING ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[Πίσω]

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΚΤΥΟ "ARlADNE"

[Πίσω]ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

3.1 ΣΥΣΤΗΜΑ PRIME

3.1.1 Πρόσβαση (Access στο PRIME)
3.1.2 Βασικές εντολές του PRIME
3.1.3 Εντολές του EDITOR του PRIME
3.1.4 AMBER
3.1.5 NETLINK

3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ SunOS 4.0.3

3.2.1 Πρόσβαση
3.2.2 Βασικές εντολές του SUN
3.2.3 Εντολές του Editor-vi
3.2.4 PAD
3.2.5 Mail και Messages για SUN

[Πίσω]

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
4.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

4.2.1 Anonymous FTP

4.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ FTP
4.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ANONYMOUS FTP

[Πίσω]

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
TELNET

5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
5.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ
5.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ TELNET

[Πίσω]

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΚΤΥΟ "ΒΙΤΝΕΤ"

6.1 ΟΡΙΣΜΟΣ και ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ και O.S.
6.3 SERVICES (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΙΤΝΕΤ)
6.4 NETNORTH-EARN. 54
6.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒIΤΝΕΤ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ
6.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙTNEΤ
6.7 ΒΙΤΝΕΤ ADDRESSING
6.8 SERVERS και SERVΙCES ΤΟΥ ΒΙTNEΤ

6.8.1 Τι είναι Server;
6.8.2 Κατηγορίες-Εντολές Servers

6.9 ΒΙTNEΤ SERVERS

6.9.1 LISTSERV@GREARN

Ι. Περιγραφή-Ορισμός
II. Γενικές πληροφορίες
III. Πρόσβαση (Access)
IV. Εντολές ( για non-privileged users )
V.Περιεχόμενα
VI. Παράδειγμα

6.9.2 NETSERV@GREARN.

I. Ορισμός
II. Περιγραφή των λειτουργιών του NETSERV
III. Πως μπορούμε να πάρουμε τις υπηρεσίες του
IV. Εντολές

6.9.3 COMSERVE@RPIECS

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Εντολές της DATABASE
III. Εντολές HOTLINES και NEWS
IV. Εντολές WHITE PAGES.
V. Εντολές για JOURNALS.
VI. Παράδειγμα

6.9.4 RRLSCI@TECHNION

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Εντολές
III. Εντολές RELAΥ
IV. Περιεχόμενα
V. Παράδειγμα

6.9.5 ARCHIVE-SERVER@TlTAN.RICE.EDU

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Εντολές
III. Περιεχόμενα
IV. Παράδειγμα

6.9.6 NEWS-ARCHIVE@SUN.COM.

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Εντολές
III. Περιεχόμενα

6.9.7 KERMSRV@CUVMA

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Πρόσβαση (Access)
III. Εντολές
IV. Περιεχόμενα

6.9.8 BITFTP@PUCC.

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Πρόσβαση (Access)
III. Εντολές
IV. Subcommands
V. Περιεχόμενα
VI. Παράδειγμα

6.9.9 ΝΕTLΙΒ@RΕSΕΑRCΗ.ΑTT.CΟΜ.

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Πρόσβαση (Access)
III. Εντολές
IV. Περιεχόμενα
V. Παράδειγμα

6.9.10 TRICLE@TREARN

I. Περιγραφή-Ορισμός
II. Εντολές
III.Περιεχόμενα
IV. Παράδειγμα

[Πίσω]

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΚΤΥΟ "INTERNET"

7.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
7.2 SERVICES (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET)
7.3 INTERNET ADDRESSING
7.4 DOMAIN-NAMES
7.5 INTERNET SITES

7.5.1 Sites με πληροφορία γύρω από Languages
7.5.2 Sites με πληροφορία γύρω από Virus
7.5.3 Sites με πληροφορία γύρω από Operating Systems
7.5.4 Sites με πληροφορία γύρω από Networks
7.5.5 Sites με πληροφορία γύρω από Security
7.5.6 Sites με πληροφορία γύρω από Ιατρική.
7.5.7 Sites με πληροφορία γύρω από Space
7.5.8 Sites με πληροφορία γύρω από Μαθηματικά
7.5.9 Sites με πληροφορία γύρω από TeX

[Πίσω]

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
INTERNET SITE: QUICHE.CS.MCGILL.CA (ARCHIE)

8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
8.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ACCESS)
8.3 ΒΑΣIΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ TOY ARCHIE
8.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

[Πίσω]

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑTIΚΩΝ ΚΑΙ IΑΤΡIΚΗΣ ΣΤΟ ΒΙΤΝΕΤ

9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9.2 IΑΤΡIΚΗ (AIDS)
9.3 ΜΑΘΗΜΑTIΚΑ (FTP)

[Πίσω]

 Powered 2004 © by Internet Systematics Lab