ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
ΤΟ Α.Τ.Μ. , ΤΟ ΙPv6 ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.


 

Oρισμός Προβλήματος

Εισαγωγή

Κεφάλαια

Πηγές

Παραρτήματα

Βασικές Έννοιες

Παρατηρήσεις

Συγγραφέας

Καθοδήγηση

 

Σημαντικά αρχεία της νησίδας IPv6

Στο παράρτημα υπάρχουν όλα τα αρχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο περιγραφής της νησίδας IPv6.

A.1 Αρχείο .config για ελάχιστο πυρήνα 2.1.59

#
# Automatically generated by make menuconfig: don't edit
#

#
# Code maturity level options
#
# CONFIG_EXPERIMENTAL is not set

#
# Loadable module support
#
# CONFIG_MODULES is not set

#
# General setup
#
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
CONFIG_NET=y
# CONFIG_PCI is not set
# CONFIG_MCA is not set
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_M486=y
# CONFIG_VIDEO_SELECT is not set
CONFIG_PARPORT=y
CONFIG_PARPORT_PC=y

#
# Plug and Play support
#
# CONFIG_PNP is not set

#
# Floppy, IDE, and other block devices
#
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_EZ is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set

#
# NEW devices (io_request, all ALPHA and dangerous)
#
# CONFIG_IO_REQUEST is not set

#
# Networking options
#
# CONFIG_PACKET is not set
# CONFIG_NETLINK is not set
# CONFIG_FIREWALL is not set
# CONFIG_NET_ALIAS is not set
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_IP_ACCT is not set
# CONFIG_IP_MASQUERADE is not set
# CONFIG_IP_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_IP_ALIAS is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_RARP is not set
CONFIG_IP_NOSR=y
# CONFIG_SKB_LARGE is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_AX25 is not set

#
# SCSI support
#
# CONFIG_SCSI is not set

#
# Network device support
#
CONFIG_NETDEVICES=y
# CONFIG_ARCNET is not set
CONFIG_DUMMY=y
# CONFIG_EQUALIZER is not set
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
# CONFIG_EL1 is not set
# CONFIG_EL2 is not set
CONFIG_EL3=y
# CONFIG_VORTEX is not set
# CONFIG_LANCE is not set
CONFIG_NET_VENDOR_SMC=y
CONFIG_WD80x3=y
# CONFIG_ULTRA is not set
# CONFIG_SMC9194 is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
CONFIG_NET_ISA=y
# CONFIG_E2100 is not set
CONFIG_DEPCA=y
# CONFIG_EWRK3 is not set
# CONFIG_EEXPRESS is not set
# CONFIG_HPLAN_PLUS is not set
# CONFIG_HPLAN is not set
# CONFIG_HP100 is not set
CONFIG_NE2000=y
# CONFIG_SK_G16 is not set
# CONFIG_NET_EISA is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_DLCI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_NET_RADIO is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# CONFIG_TR is not set
# CONFIG_WAN_DRIVERS is not set
# CONFIG_LAPBETHER is not set
# CONFIG_X25_ASY is not set

#
# ISDN subsystem
#
# CONFIG_ISDN is not set

#
# CD-ROM drivers (not for SCSI or IDE/ATAPI drives)
#
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set

#
# Filesystems
#
CONFIG_QUOTA=y
# CONFIG_MINIX_FS is not set
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
# CONFIG_UMSDOS_FS is not set
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_NFS_FS=y
# CONFIG_NFSD is not set
CONFIG_SUNRPC=y
CONFIG_LOCKD=y
CONFIG_SMB_FS=y
# CONFIG_SMB_WIN95 is not set
CONFIG_ISO9660_FS=y
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set

#
# Character devices
#
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
# CONFIG_SOFTCURSOR is not set
CONFIG_SERIAL=y
# CONFIG_SERIAL_EXTENDED is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_PRINTER is not set
# CONFIG_MOUSE is not set
# CONFIG_QIC02_TAPE is not set
# CONFIG_FTAPE is not set
# CONFIG_APM is not set
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_JOYSTICK is not set

#
# Sound
#
# CONFIG_SOUND is not set

#
# Kernel hacking
#
# CONFIG_PROFILE is not set
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
CONFIG_VGA_CONSOLE=y

A.2 Αρχείο .config για πλήρες πυρήνα 2.1.59

#
# Automatically generated by make menuconfig: don't edit
#

#
# Code maturity level options
#
CONFIG_EXPERIMENTAL=y

#
# Loadable module support
#
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_KERNELD=y

#
# General setup
#
CONFIG_MATH_EMULATION=y
CONFIG_NET=y
# CONFIG_PCI is not set
# CONFIG_MCA is not set
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_BINFMT_AOUT=m
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_MISC=m
CONFIG_BINFMT_JAVA=m
CONFIG_M486=y
# CONFIG_VIDEO_SELECT is not set
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m

#
# Plug and Play support
#
# CONFIG_PNP is not set

#
# Floppy, IDE, and other block devices
#
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_EZ is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set

#
# NEW devices (io_request, all ALPHA and dangerous)
#
# CONFIG_IO_REQUEST is not set

#
# Networking options
#
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_NETLINK=y
CONFIG_RTNETLINK=y
CONFIG_NETLINK_DEV=y
CONFIG_FIREWALL=y
# CONFIG_NET_SECURITY is not set
CONFIG_NET_ALIAS=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_RTNETLINK=y
# CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES is not set
# CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH is not set
# CONFIG_IP_ROUTE_TOS is not set
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
# CONFIG_IP_ROUTE_LARGE_TABLES is not set# CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_IP_FIREWALL=y
CONFIG_IP_FIREWALL_NETLINK=y
CONFIG_IP_FIREWALL_VERBOSE=y
CONFIG_IP_TRANSPARENT_PROXY=y
# CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG is not set
CONFIG_IP_ACCT=y
# CONFIG_IP_MASQUERADE is not set
CONFIG_IP_ROUTER=y
CONFIG_NET_IPIP=m
CONFIG_IP_MROUTE=y
# CONFIG_IP_PIMSM_V1 is not set
# CONFIG_IP_PIMSM_V2 is not set
CONFIG_IP_ALIAS=m
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_RARP is not set
CONFIG_IP_NOSR=y
# CONFIG_SKB_LARGE is not set
CONFIG_IPV6=m
CONFIG_IPV6_EUI64=y
CONFIG_IPV6_NO_PB=y
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_AX25 is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_LLC is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_CPU_IS_SLOW is not set
# CONFIG_NET_SCHED is not set

#
# SCSI support
#
# CONFIG_SCSI is not set

#
# Network device support
#
CONFIG_NETDEVICES=y
# CONFIG_ARCNET is not set
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_ETHERTAP is not set
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
# CONFIG_EL1 is not set
# CONFIG_EL2 is not set
# CONFIG_ELPLUS is not set
# CONFIG_EL16 is not set
CONFIG_EL3=m
CONFIG_VORTEX=m
# CONFIG_LANCE is not set
CONFIG_NET_VENDOR_SMC=y
CONFIG_WD80x3=m
# CONFIG_ULTRA is not set
# CONFIG_SMC9194 is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
CONFIG_NET_ISA=y
# CONFIG_AT1700 is not set
# CONFIG_E2100 is not set
CONFIG_DEPCA=m
# CONFIG_EWRK3 is not set
# CONFIG_EEXPRESS is not set
# CONFIG_EEXPRESS_PRO is not set
# CONFIG_FMV18X is not set
# CONFIG_HPLAN_PLUS is not set
# CONFIG_HPLAN is not set
# CONFIG_HP100 is not set
# CONFIG_ETH16I is not set
CONFIG_NE2000=m
# CONFIG_SEEQ8005 is not set
# CONFIG_SK_G16 is not set
# CONFIG_NET_EISA is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_DLCI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
CONFIG_PPP=m
# CONFIG_NET_RADIO is not set
CONFIG_SLIP=m
CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
CONFIG_SLIP_SMART=y
CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6=y
# CONFIG_TR is not set
CONFIG_SHAPER=m

#
# ISDN subsystem
#
# CONFIG_ISDN is not set

#
# CD-ROM drivers (not for SCSI or IDE/ATAPI drives)
#
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set

#
# Filesystems
#
CONFIG_QUOTA=y
# CONFIG_MINIX_FS is not set
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
# CONFIG_UMSDOS_FS is not set
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_NFS_FS=m
# CONFIG_NFSD is not set
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_SMB_FS=m
# CONFIG_SMB_WIN95 is not set
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_HPFS_FS=m
# CONFIG_SYSV_FS is not set
CONFIG_AFFS_FS=m
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
CONFIG_AUTOFS_FS=m
CONFIG_AMIGA_PARTITION=y
# CONFIG_UFS_FS is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set

#
# Character devices
#
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
# CONFIG_SOFTCURSOR is not set
CONFIG_SERIAL=m
# CONFIG_SERIAL_EXTENDED is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_PRINTER is not set
# CONFIG_MOUSE is not set
# CONFIG_UMISC is not set
# CONFIG_QIC02_TAPE is not set
# CONFIG_FTAPE is not set
# CONFIG_APM is not set
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_JOYSTICK is not set

#
# Sound
#
# CONFIG_SOUND is not set

#
# Kernel hacking
#
# CONFIG_PROFILE is not set
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
CONFIG_VGA_CONSOLE=y

A.3 Αρχείο inet6-apps-0.26b.patch

diff -urNp inet6-apps-0.26.orig/GNUmakefile inet6-apps-0.26/GNUmakefile

--- inet6-apps-0.26.orig/GNUmakefile Tue May 27 18:23:09 1997

+++ inet6-apps-0.26/GNUmakefile Mon Nov 17 16:17:46 1997

@@ -38,3 +38,5 @@ install: makeinstdirs

@cat GNUmakefile.inc | sed 's:^INSTALLED=0$$:INSTALLED=1:' | sed

's:@CONFIG_DIR@:$(DESTDIR)$(LIBDIR)/:g' > $(DESTDIR)$(LIBDIR)/GNUmakefile.inc

@chmod 644 $(DESTDIR)$(LIBDIR)/GNUmakefile.inc

@for i in $(SUBDIRS); do if [ -d $$i ]; then ( cd $$i; $(MAKE) $@); fi; done

+ @install -c -m 644 inetd/inetd.conf.sample /usr/inet6/etc

+

diff -urNp inet6-apps-0.26.orig/GNUmakefile.orig inet6-apps-0.26/GNUmakefile.orig

--- inet6-apps-0.26.orig/GNUmakefile.orig Thu Jan 1 02:00:00 1970

+++ inet6-apps-0.26/GNUmakefile.orig Tue May 27 18:23:09 1997

@@ -0,0 +1,40 @@

+# %%% copyright-cmetz-96

+# This software is Copyright 1996-1997 by Craig Metz, All Rights Reserved.

+# The Inner Net License Version 2 applies to this software.

+# You should have received a copy of the license with this software. If

+# you didn't get a copy, you may request one from <license@inner.net>.

+#

+

+DOTS=./

+include GNUmakefile.inc

+

+SUBDIRS=support etc finger fingerd ftp ftpd include inetd man misc ping tftp

+

+all clean:

+ @for i in $(SUBDIRS); do if [ -d $$i ]; then ( cd $$i; $(MAKE) $@); fi; done

+

+makeinstdirs:

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(LIBEXECDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(USR_BINDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(USR_SBINDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(SBINDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(SCRIPTDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(INCDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(LIBDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(MANDIR)

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(MANDIR)/man1

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(MANDIR)/man3

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(MANDIR)/man4

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(MANDIR)/man5

+ @-mkdir -p $(DESTDIR)$(MANDIR)/man8

+

+install: makeinstdirs

+ @echo "GNUmakefile.config -> $(DESTDIR)$(LIBDIR)/GNUmakefile.config"

+ @install -c -m 644 GNUmakefile.config $(DESTDIR)$(LIBDIR)

+ @echo "GNUmakefile.prog.tmpl -> $(DESTDIR)$(LIBDIR)/GNUmakefile.prog.tmpl"

+ @install -c -m 644 GNUmakefile.prog.tmpl $(DESTDIR)$(LIBDIR)

+ @echo "GNUmakefile.inc -> $(DESTDIR)$(LIBDIR)/GNUmakefile.inc"

+ @cat GNUmakefile.inc | sed 's:^INSTALLED=0$$:INSTALLED=1:' | sed 's:@CONFIG_DIR@:$(DESTDIR)$(LIBDIR)/:g' > $(DESTDIR)$(LIBDIR)/GNUmakefile.inc

+ @chmod 644 $(DESTDIR)$(LIBDIR)/GNUmakefile.inc

+ @for i in $(SUBDIRS); do if [ -d $$i ]; then ( cd $$i; $(MAKE) $@); fi; done

diff -urNp inet6-apps-0.26.orig/etc/GNUmakefile inet6-apps-0.26/etc/GNUmakefile

--- inet6-apps-0.26.orig/etc/GNUmakefile Tue May 27 18:18:25 1997

+++ inet6-apps-0.26/etc/GNUmakefile Mon Nov 17 16:17:46 1997

@@ -12,6 +12,8 @@ all clean:

@true

install:

- @echo "protocols -> /etc/protocols"

- @install -c -m 644 protocols /etc

- @if ! grep ::1 /etc/hosts >/dev/null 2>/dev/null; then echo "hosts ->> /etc/hosts"; mv -f /etc/hosts /etc/hosts.old; cat /etc/hosts.old hosts >/etc/hosts; chmod 644 /etc/hosts; fi

+ @echo "protocols -> /usr/inet6/etc/protocols"

+ @install -c -m 644 protocols /usr/inet6/etc

+# @if ! grep ::1 /etc/hosts >/dev/null 2>/dev/null; then echo "hosts ->> /etc/hosts"; mv -f /etc/hosts /etc/hosts.old; cat /etc/hosts.old hosts >/etc/hosts; chmod 644 /etc/hosts; fi

+# the above is not what WE want just install in /usr/inet6/etc

+ @install -c -m 644 hosts /usr/inet6/etc

A.4 Αρχείο net-tools-1.432b.patch

diff -urNp net-tools.orig/Makefile net-tools/Makefile
--- net-tools.orig/Makefile Sun Sep 21 20:31:58 1997
+++ net-tools/Makefile Fri Nov 14 21:35:55 1997
@@ -67,7 +67,7 @@
#

# set the base of the Installation
-# BASEDIR = /mnt
+BASEDIR = /usr/inet6

#
# DON'T CHANGE ANY of the NLS-Support definitions, it's disabled
@@ -86,9 +86,9 @@ PROGS = ifconfig hostname arp netstat ro

# Compiler and Linker Options
# You may need to uncomment and edit these if you are using libc5.
-COPTS = -O2 -Wall -g # -I/usr/inet6/include
+COPTS = -O2 -Wall -g -I/usr/inet6/include
LOPTS =
-RESLIB = # -L/usr/inet6/lib -linet6
+RESLIB = -L/usr/inet6/lib -linet6

# -------- end of user definitions --------

@@ -197,6 +197,7 @@ installbin:
install -o root -g root -m 0755 rarp ${BASEDIR}/sbin
install -o root -g root -m 0755 route ${BASEDIR}/sbin
install -o root -g root -m 0755 hostname ${BASEDIR}/bin
+ install -o root -g root -m 0755 ${NET-LIB} ${BASEDIR}/lib
ln -fs hostname $(BASEDIR)/bin/dnsdomainname
ln -fs hostname $(BASEDIR)/bin/ypdomainname
ln -fs hostname $(BASEDIR)/bin/nisdomainname
@@ -213,16 +214,16 @@ savebin:

[ -f $$i ] && cp -f $$i $$i.old ; done ; echo Saved.

installdata:

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/arp.8 ${BASEDIR}/usr/man/man8

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/ifconfig.8 ${BASEDIR}/usr/man/man8

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/netstat.8 ${BASEDIR}/usr/man/man8

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/rarp.8 ${BASEDIR}/usr/man/man8

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/route.8 ${BASEDIR}/usr/man/man8

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/hostname.1 ${BASEDIR}/usr/man/man1

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/dnsdomainname.1 ${BASEDIR}/usr/man/man1

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/ypdomainname.1 ${BASEDIR}/usr/man/man1

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/nisdomainname.1 ${BASEDIR}/usr/man/man1

- install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/domainname.1 ${BASEDIR}/usr/man/man1

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/arp.8 ${BASEDIR}/man/man8

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/ifconfig.8 ${BASEDIR}/man/man8

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/netstat.8 ${BASEDIR}/man/man8

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/rarp.8 ${BASEDIR}/man/man8

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/route.8 ${BASEDIR}/man/man8

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/hostname.1 ${BASEDIR}/man/man1

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/dnsdomainname.1 ${BASEDIR}/man/man1

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/ypdomainname.1 ${BASEDIR}/man/man1

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/nisdomainname.1 ${BASEDIR}/man/man1

+ install -o root -g root -m 0644 man/${DEF_LANG}/domainname.1 ${BASEDIR}/man/man1

#ifneq ($(USE_NLS), "")

# if [ "${DEF_LANG}" != "en_US.88591" ]; then \

# install -o root -g root -m 0755 -d ${BASEDIR}/usr/lib/locale/${DEF_LANG} ;\

diff -urNp net-tools.orig/config.h net-tools/config.h

--- net-tools.orig/config.h Thu Jan 1 02:00:00 1970

+++ net-tools/config.h Fri Nov 14 21:36:03 1997

@@ -0,0 +1,40 @@

+/*

+* config.h Automatically generated configuration includefile

+*

+* NET-TOOLS A collection of programs that form the base set of the

+* NET-3 Networking Distribution for the LINUX operating

+* system.

+*

+* DO NOT EDIT DIRECTLY

+*

+* Version: Generated from "config.in 1.04 (96-04-24)"

+*/

+

+/*

+ *

+ * Protocol Families.

+ *

+ */

+#define HAVE_AFUNIX 1

+#define HAVE_AFINET 1

+#define HAVE_AFINET6 1

+#define HAVE_AFIPX 1

+#define HAVE_AFATALK 1

+#define HAVE_AFAX25 1

+#define HAVE_AFNETROM 1

+

+/*

+ *

+ * Device Hardware types.

+ *

+ */

+#define HAVE_HWETHER 1

+#define HAVE_HWARC 1

+#define HAVE_HWSLIP 1

+#define HAVE_HWPPP 1

+#define HAVE_HWTUNNEL 1

+#define HAVE_HWTR 1

+#define HAVE_HWAX25 1

+#define HAVE_HWNETROM 1

+#define HAVE_HWFR 1

+#define HAVE_HWSIT 1

diff -urNp net-tools.orig/config.status net-tools/config.status

--- net-tools.orig/config.status Thu Jan 1 02:00:00 1970

+++ net-tools/config.status Fri Nov 14 21:36:03 1997

@@ -0,0 +1,83 @@

+#

+# config.in Configure.sh source for the net-tools.

+# This file contains the definition of what the support

+# library contains. Most of all, it defines which types

+# of address families and hardware we know of.

+#

+# NET-TOOLS A collection of programs that form the base set of the

+# NET-3 Networking Distribution for the LINUX operating

+# system.

+#

+# Version: config.in 1.04 (96-04-24)

+#

+# Author: Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>

+# Copyright 1988-1993 MicroWalt Corporation

+#

+# Bernd 'eckes' Eckenfels <net-tools@lina.inka.de>

+#

+# Modified:

+# {1.01} Bernd Eckenfels: generates more verbose config.h file

+#960125 {1.02} Bernd Eckenfels: reordered

+#960215 {1.03} Bernd Eckenfels: NET/ROM (Jonathan)

+#960424 {1.04} Bernd Eckenfels: NLS disabled, FR added

+#

+# This program is free software; you can redistribute it

+# and/or modify it under the terms of the GNU General

+# Public License as published by the Free Software

+# Foundation; either version 2 of the License, or (at

+# your option) any later version.

+#

+= /*

+= * config.h Automatically generated configuration includefile

+= *

+= * NET-TOOLS A collection of programs that form the base set of the

+= * NET-3 Networking Distribution for the LINUX operating

+= * system.

+= *

+= * DO NOT EDIT DIRECTLY

+= *

+= * Version: Generated from "config.in 1.04 (96-04-24)"

+= */

+#*

+#*

+#* NLS

+#*

+#* (National Language Support)

+#*

+#* In this BETA Release the NLS is disabled, cause the catalougs

+#* are completely outdated.

+#*

+#

+#

+#= #define NLS 0

+#

+#

+# * (answer 'n' if you haye no system with national language support)

+# *

+# bool 'Does your system support NLS?' NLS n

+#: Does your system support NLS? (NLS) [n] NO

+*

+*

+* Protocol Families.

+*

+bool 'UNIX protocol family' HAVE_AFUNIX y

+bool 'INET (TCP/IP) protocol family' HAVE_AFINET y

+bool 'INET6 (IPv6) protocol family' HAVE_AFINET6 y

+bool 'Novell IPX/SPX protocol family' HAVE_AFIPX y

+bool 'Appletalk DDP protocol family' HAVE_AFATALK y

+bool 'AX25 (Packet Radio) protocol family' HAVE_AFAX25 y

+bool 'NET/ROM (Packet Radio) protocol family' HAVE_AFNETROM y

+*

+*

+* Device Hardware types.

+*

+bool 'Ethernet (generic) support' HAVE_HWETHER y

+bool 'ARCnet support' HAVE_HWARC y

+bool 'SLIP (serial line) support' HAVE_HWSLIP y

+bool 'PPP (serial line) support' HAVE_HWPPP y

+bool 'IPIP Tunnel support' HAVE_HWTUNNEL y

+bool 'Token ring (generic) support' HAVE_HWTR y

+bool 'AX25 (Packet Radio) support' HAVE_HWAX25 y

+bool 'NET/ROM (Packet Radio) support' HAVE_HWNETROM y

+bool 'DLCI/FRAD (Frame Relay) support' HAVE_HWFR y

+bool 'SIT (IPv6-in-IPv4) support' HAVE_HWSIT y

diff -urNp net-tools.orig/ifconfig.c net-tools/ifconfig.c

--- net-tools.orig/ifconfig.c Tue Sep 23 23:05:24 1997

+++ net-tools/ifconfig.c Fri Nov 14 21:41:20 1997

@@ -40,14 +40,14 @@

/*
* This is in linux/include/net/ipv6.h.
- */
+ *

struct in6_ifreq {
struct in6_addr ifr6_addr;
__u32 ifr6_prefixlen;
unsigned int ifr6_ifindex;
};
-
+*/
#define IPV6_ADDR_ANY 0x0000U

#define IPV6_ADDR_UNICAST 0x0001U
diff -urNp net-tools.orig/lib/inet6_gr.c net-tools/lib/inet6_gr.c
--- net-tools.orig/lib/inet6_gr.c Fri Aug 1 15:06:38 1997
+++ net-tools/lib/inet6_gr.c Fri Nov 14 21:37:23 1997
@@ -17,7 +17,7 @@
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
-#include <netinet/ip6.h>
+#include <netinet/in6.h>
#ifndef __GLIBC__
#include <netinet6/ipv6_route.h> /* glibc doesn't have this */
#endif
diff -urNp net-tools.orig/version.h net-tools/version.h
--- net-tools.orig/version.h Thu Jan 1 02:00:00 1970
+++ net-tools/version.h Fri Nov 14 21:36:03 1997
@@ -0,0 +1 @@
+#define RELEASE "net-tools 1.432"

A.5 Αρχείο radvd-0.4.1b.patch

diff -urNp radvd-0.4.1.orig/Makefile.in radvd-0.4.1/Makefile.in
--- radvd-0.4.1.orig/Makefile.in Thu Oct 23 23:24:53 1997
+++ radvd-0.4.1/Makefile.in Fri Nov 14 21:59:09 1997
@@ -102,7 +102,7 @@ realclean: distclean
$(RM) -f lex.yy.c y.tab.c y.tab.h configure config.h.in

install: all
- $(srcdir)/mkinstalldirs $(sbindir) $(mandir)/man8 $(mandir)/man5
+# $(srcdir)/mkinstalldirs $(sbindir) $(mandir)/man8 $(mandir)/man5
$(INSTALL_PROGRAM) radvd $(sbindir)/radvd
$(INSTALL_PROGRAM) radvdump $(sbindir)/radvdump
$(INSTALL_DATA) radvd.8 $(mandir)/man8/radvd.8

A.6 Το αρχείο /usr/inet6/etc/hosts

# inet6-apps adds these special IPv6 addresses
::1 ipv6-localhost ipv6-loopback

fe00::0 ipv6-localnet

ff00::0 ipv6-mcastprefix
ff02::1 ipv6-allnodes
ff02::2 ipv6-allrouters
ff02::3 ipv6-allhosts

A.7 Το αρχείο /usr/inet6/etc/protocols

#
# Internet (IP) protocols
#
# @(#)protocols 8.1 (Berkeley) 6/9/93
#
#
# Includes some new IPv6 protocols, such as ICMPv6 and IPv6-in-IPv6
ip 0 IP # internet protocol v4, pseudo protocol number
icmp 1 ICMP # internet control message protocol
igmp 2 IGMP # internet group management protocol
ggp 3 GGP # gateway-gateway protocol
tcp 6 TCP # transmission control protocol
egp 8 EGP # exterior gateway protocol
pup 12 PUP # PARC universal packet protocol
udp 17 UDP # user datagram protocol
hmp 20 HMP # host monitoring protocol
xns-idp 22 XNS-IDP # Xerox NS IDP
rdp 27 RDP # reliable data protocol
iso-tp4 29 ISO-TP4 # ISO Transport Protocol Class 4
ipv6 41 IPv6 # Internet Protocol, version 6
esp 50 ESP # IPSEC esp
ah 51 AH # IPSEC ah
icmpv6 58 ICMPV6 # Internet Control Message Protocol version 6
iso-ip 80 ISO-IP # ISO Internet Protocol
encap 98 ENCAP # RFC1241 encapsulation

A.8 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/network-ip6

# /etc/sysconfig/network-ip6
# IPv6 network configuration file
# Author: Peter Bieringer pb@bieringer.de
# Date: 25.09.1997

## IPv6 configuration debugging
# bit0: show all commands
# bit1: don't execute anything
# bit2: shows messages in the test section
IP6DEBUG=4

## IPv6 network configuration? {yes|no}
IP6NETWORKING=yes
#IP6NETWORKING=no

# Take information from the file
IP6INTERFACEFILE=/usr/inet6/etc/sysconfig/network-ip6.conf

## Gateway network configuration
# for i.e. routing IPv6 packages over local IPv6 routers
# similar to the default gateway in IPv4)

# Allow gateway configurations {yes|no}
IP6GATEWAYCONFIG=yes
#IP6GATEWAYCONFIG=no
# Take information from the file
IP6ROUTEFILE=/usr/inet6/etc/sysconfig/network-ip6.conf

## IPv6 tunnels
# for tunneling IPv6 packages over IPv4 routers to a IPv6 tunnel endpoint
# i.e. 6bone connection, ask a 6bone partner near your location for set up
# tunnel to you

# Allow IPv6 tunnel interface configuration {yes|no}
IP6TUNNELCONFIG=no
#IP6TUNNELCONFIG=yes

# Take information from the file
IP6TUNNELFILE=/usr/inet6/etc/sysconfig/network-ip6.conf

## Router Advertisement Daemon
# Start Daemon {yes|no}
IP6RADVD=yes
#IP6RADVD=no

# Sepcify configuration file
IP6RADVDFILE="/usr/inet6/etc/radvd.conf"

# Specify options
IP6RADVDOPTIONS="-d 4 -m logfile -l /var/log/radvd.log"

A.9 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/network-ip6.conf

# /etc/sysconfig/network-ip6.conf
#
# IPv6 configuration file
#
# Author: Peter Bieringer pb@bieringer.de
# Version 2.10 09.09.1997

#This file is needed by 'functions-ip6' version 2.xx

### The order in the file is only for a good overview, it is not really
### necessary. The important values are 'device' and 'key'!

################# Tunnel section

## Here you can configure tunnel endpoints. Be sure, that you set the device
## entry in a right way like 'sit1', 'sit2' and so on, otherwise you will get
## an error information from 'functions-ip6'

#Device Key IPv4 gateway address
#sit1 tunnel 193.96.148.250
#sit1 tunnel 192.168.1.1

# Tunnel route section
# Here you can specify several routes to your configured tunnels.
# More than one are possible!

#Device Key Network
#sit1 route 5f00::/8
#sit1 route 3f00::/8
#sit2 route 5f04::/10

################# Interface section

## Here you can specify several addresses for your interfaces.
## More than one are possible!

#Device Key prefix suffix length
#eth0 iface ffc0:0:0:0:1 0:0:20 10
eth0 iface 2000:0:0:1 0:0:0:20 64
#eth0
#eth1 iface ffc0:0:0:0:2 0:0:20 10
#eth1 iface 5f04:fb00:c160:9400:1102 0:0:20 80
#eth1

################# Gateway section

## Here you can specify several routes to your gateway.
## More than one are possible!

#Device Key Gateway address Network
#eth0 route ffc0:0:0:0:1:0:0:1 ffc0::/64
#eth0 route 5f04:fb00:c160:9400:1101:0:0:1 5f00::/8
#eth0 route 5f04:fb00:c160:9400:1101:0:0:1 3f00::/8

A.10 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/network-scripts/ifup

#!/bin/sh
PATH=/usr/inet6/sbin:/usr/inet6/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

echo "$0 $1 executed..."

DEVICE=$1

# IPv6 section
if [ -f /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6 ]; then
. /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6
ifup-ip6 ${DEVICE}
ifup-routes-ip6 ${DEVICE}

fi

A.11 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/network-scripts/ifdown

#! /bin/sh
PATH=/usr/inet6/sbin:/usr/inet6/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

echo "$0 $1 executed..."

DEVICE=$1
# IPv6 section
if [ -f /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6 ]; then
. /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6

ifdown-routes-ip6 ${DEVICE}
ifdown-ip6 ${DEVICE}

fi

A.12 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/rc.d/init.d/functions-ip6

#!/bin/sh
#
# /etc/init.d/functions-ip6
#
# Several IPv6 related functions
#
# Author: Peter Bieringer pb@bieringer.de
# Version: 2.34a 17.11.1997
#
#
# Contains:
#
# ifup-ip6 {device}, ifdown-ip6 {device}
# ifup-routes-ip6 {device}, ifdown-routes-ip6 {device}
# tunnels-up-ip6, tunnels-down-ip6

# Changes from:
# 2.34: Now supports Autoloading of IPv6 module. (byharisk@saturn.epmhs.gr)
# : Changed paths so IPv6 commands are used. (byharisk@saturn.epmhs.gr)
# 2.33: new debug level (bit 2)
# 2.32: exchange 'exit' with 'return' (bad mistake...)

PATH=/usr/inet6/sbin:/usr/inet6/bin:$PATH
IP6NETWORKFILE=/usr/inet6/etc/sysconfig/network-ip6
OSRELEASE=`cat /proc/sys/kernel/osrelease`
# debug level & 2 prevents from executing any network configuration
# debug level & 4 shows messages in the test section

##### Test for IPv6

function test-ip6()
{
if [ "$IP6DEBUG" = "" ] ; then IP6DEBUG=0; fi
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Tests for IPv6"
fi
# Test for IPv6 kernel
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e " Test kernel for IPv6...\c"
fi

if ! [ -f /proc/net/if_inet6 ]; then
echo "IPv6 not enabled in Kernel"
echo -n " checking for IPv6 Module..."
if ! [ -f /lib/modules/$OSRELEASE/ipv6/ipv6.o ]; then
echo "Not Present"
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e "\a Not compiled for IPv6 - stop!"
else
echo -e "\a Kernel not compiled for IPv6 - stop!"
fi

return 1
else
echo "OK!"
modprobe ipv6
fi

else
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Ok!"
fi
fi

# Exists primary configuration file?
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e " Exists configuration file $IP6NETWORKFILE?\c"
fi

if [ ! -f $IP6NETWORKFILE ]; then
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e "\a No - stop!"
else
echo -e "\a Configuration file $IP6NETWORKFILE missing - stop!"
fi

return 2

else
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Yes!"
fi
fi

# Get variables
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Get variables from configuration file"
fi

IP6DEBUGSAVE=$IP6DEBUG
source $IP6NETWORKFILE
IP6DEBUG=$[ $IP6DEBUG | $IP6DEBUGSAVE ]

# IPv6 configuration enabled?
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e " Is IPv6 configuration enabled?\c"

fi
if ! [ "$IP6NETWORKING" = "yes" ] ; then
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e "\a No - stop!"
else
echo -e "\a IPv6 configuration isn't enabled - stop!"
fi
return 3
else
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Yes!"

fi

fi

# Info about executing
if [ $[ $IP6DEBUG > 0 ] = 1 ]; then
echo -e "\a Executing in debug mode: $IP6DEBUG"
fi

if ! [ $[ $IP6DEBUG & 1 ] = 0 ]; then
set -x

fi
}

function return-ip6()

{
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 1 ] = 0 ]; then
set +x
fi
}

##### Static route configuration

function ifup-routes-ip6()
{
# Run IPv6 test
test-ip6 || return 1

if ! [ "$IP6GATEWAYCONFIG" = "yes" ]; then return 1; fi

echo " Configure IPv6 static routes"

if [ "$1" = "" ]; then
echo -e "\a Usage: $0 <net-device>"
return 1

fi

# Exists route configuration file?
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e " Exists route configuration file $IP6ROUTEFILE?\c"
fi
if ! [ -f $IP6ROUTEFILE ]; then
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e "\a No - stop!"
else
echo -e " Route configuration file $IP6ROUTEFILE missing - stop!"
fi
return 2
else
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Yes!"
fi
fi
# Switch on IPv6 forwarding in the kernel (default off in hacker kernel)
echo " Switch on IPv6 forwarding in the kernel"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/forwarding
fi

grep "^$1" $IP6ROUTEFILE | while read device key gateway route; do
if [ "$key" = "route" ]; then
echo " Add IPv6 route $route gw $gateway dev $device"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
route -A inet6 add $route gw $gateway metric 1 dev $device
fi
fi
done

return-ip6
}

function ifdown-routes-ip6()
{
# Run IPv6 test
test-ip6 || return 1

if ! [ "$IP6GATEWAYCONFIG" = "yes" ]; then return 1; fi
echo " Clear IPv6 routes"
if [ "$1" = "" ]; then
echo -e "\a Usage: $0 <net-device>"
return 1
fi

# Exists route configuration file?
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e " Exists route configuration file $IP6ROUTEFILE?\c"
fi
if ! [ -f $IP6ROUTEFILE ]; then
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e "\a No - stop!"
else
echo -e " Route configuration file $IP6ROUTEFILE missing - stop!"
fi
return 2
else
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Yes!"
fi
fi

grep "^$1" $IP6ROUTEFILE | while read device key gateway route; do
if [ "$key" = "route" ]; then
echo " Del IPv6 route $route gw $gateway dev $device"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
route -A inet6 del $route gw $gateway dev $device
fi
fi
done

return-ip6
}

##### tunnel configuration

## Configure tunnels up
function tunnels-up-ip6()
{
# Run IPv6 test
test-ip6 || return 1

if ! [ "$IP6TUNNELCONFIG" = "yes" ]; then return 1; fi

echo " Add IPv6 tunnels"

# Exists tunnel configuration file?
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e " Exists tunnel configuration file $IP6TUNNELFILE?\c"
fi
if ! [ -f $IP6TUNNELFILE ]; then
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e "\a No - stop!"
else
echo -e "\a Tunnel configuration file $IP6TUNNELFILE missing - stop!"
fi
return 2
else
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Yes!"
fi
fi

# get IPv6-over-IPv4 tunnels up (enables automatic to 0::0/96)
echo " Get IPv6-over-IPv4 tunnels up (enables automatic to 0::0/96)"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ] ; then
ifconfig sit0 up
fi

# Take configured tunnels from $IP6TUNNELFILE
TUNNELDEV=1

grep "^sit" $IP6TUNNELFILE | while read device key ip4gateway; do

if [ "$device" = "sit$TUNNELDEV" ]; then

if [ "$key" = "tunnel" ]; then
echo " Add tunnel sit$TUNNELDEV to $ip4gateway"

# Set up a tunnel
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
ifconfig sit0 tunnel ::$ip4gateway
fi

# Start tunnel device sit?
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
ifconfig sit$TUNNELDEV up
fi

grep "^sit$TUNNELDEV" $IP6TUNNELFILE | while { read device key network; } do

if [ "$key" = "route" ]; then
echo " Add route to tunnel sit$TUNNELDEV for network $network"

# Set route to tunnel
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
route -A inet6 add $network gw fe80::$ip4gateway dev sit$TUNNELDEV
fi
fi
done

# Increment for next tunnel
TUNNELDEV=$[ $TUNNELDEV + 1 ]
fi
fi
done

#won't work, problem with local scope in while...
# if [ $[ $TUNNELDEV < 2 ] = 1 ]; then
# echo -e "\a No tunnels configured!"
# echo " $IP6TUNNELFILE: possible error in your tunnel setup!"
# fi

return-ip6
}

## Configure tunnels down
function tunnels-down-ip6()
{
# Run IPv6 test
test-ip6 || return 1

if ! [ "$IP6TUNNELCONFIG" = "yes" ]; then return 1; fi

echo " Delete IPv6 tunnels"

# Exists tunnel configuration file?
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e " Exists tunnel configuration file $IP6TUNNELFILE?\c"
fi
if ! [ -f $IP6TUNNELFILE ]; then
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo -e "\a No - stop!"
else
echo -e "\a Tunnel configuration file $IP6TUNNELFILE missing - stop!"
fi
return 2
else
if ! [ $[ $IP6DEBUG & 4 ] = 0 ] ; then
echo " Yes!"
fi
fi

TUNNELDEV=1

# Take configured tunnels from $IP6TUNNELFILE

grep "^sit" $IP6TUNNELFILE | while read device key ip4gateway; do

if [ "$device" = "sit$TUNNELDEV" ]; then

if [ "$key" = "tunnel" ]; then

grep "^sit$TUNNELDEV" $IP6TUNNELFILE | while read device key network; do

if [ "$key" = "route" ]; then
echo " Del route to tunnel sit$TUNNELDEV for network $network"

# Set route to tunnel
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
route -A inet6 del $network gw fe80::$ip4gateway dev sit$TUNNELDEV
fi
fi
done

echo " Delete tunnel sit$TUNNELDEV"

# Stop tunnel device sit?
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
ifconfig sit$TUNNELDEV down
fi

# Increment for next tunnel
TUNNELDEV=$[ $TUNNELDEV + 1 ]

fi
fi
done

# Stop IPv6-over-IPv4 tunnels
echo " Stop IPv6-over-IPv4 tunnels"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ] ; then
echo " Delete basic tunnel device sit0"
ifconfig sit0 down
fi

return-ip6
}

##### Interface configuration

## Configure interfaces up

function ifup-ip6()
{
if [ "$1" = "" ]; then
echo -e "\a Usage: $0 <net-device>"
return 1
fi

# Device "lo" need no IPv6 configuration
if [ "$1" = "lo" ]; then
echo " Device lo needs no IPv6 configuration"
return 1;
fi

# Run IPv6 test
test-ip6 || return 1

echo " Brings interface $1 up for IPv6"

if [ ! -f $IP6INTERFACEFILE ]; then
echo -e "\a File: $IP6INTERFACEFILE does'n exists!"
return 2
fi

grep "^$1" $IP6INTERFACEFILE | while read device key prefix suffix length; do
if [ "$key" = "iface" ]; then
echo " Add for dev $device IPv6 address $prefix:$suffix/$length"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
ifconfig $device add $prefix:$suffix/$length
fi

echo " Add IPv6 route $prefix::0/$length through dev $device"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
route -A inet6 add $prefix::0/$length dev $device
fi

fi
done

return-ip6
}

## Configure interfaces down

function ifdown-ip6()
{
if [ "$1" = "" ]; then
echo -e "\a Usage: $0 <net-device>"
return 1
fi

# Device "lo" need no IPv6 configuration
if [ "$1" = "lo" ]; then return 0; fi

# Run IPv6 test
test-ip6 || return 1

echo " Brings interface $1 down from IPv6"

if [ ! -f $IP6INTERFACEFILE ]; then
echo -e "\a File: $IP6INTERFACEFILE does'n exists!"
return 2
fi
grep "^$1" $IP6INTERFACEFILE | while read device key prefix suffix length; do
if [ "$key" = "iface" ]; then
echo " Del IPv6 route $prefix::0/$length through dev $device"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
route -A inet6 del $prefix::0/$length dev $device
fi

echo " Del for dev $device IPv6 address $prefix:$suffix/$length"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
ifconfig $device del $prefix:$suffix/$length
fi
fi
done

return-ip6
}

A .13 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/rc.d/init.d/network-ip6

#!/bin/sh
#
# network-ip6 Bring up/down IPv6 networking
#

# Source function library.
. /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6

if [ ! -f ${IP6NETWORKFILE} ]; then
exit 0
fi

. ${IP6NETWORKFILE}

# Check that networking is up.
[ ${IP6NETWORKING} = "no" ] && exit 0

[ -f /usr/inet6/sbin/ifconfig ] || exit 0

cd /usr/inet6/etc/sysconfig/network-scripts

interfaces="eth0 eth1"
#`ls ifcfg* | grep -v ifcfg-lo | grep -v :`

# See how we were called.
case "$1" in
start)
# ./ifup ifcfg-lo
for i in $interfaces; do
./ifup $i
done

touch /var/lock/subsys/network-ip6
;;
stop)
for i in $interfaces; do
./ifdown $i boot
done
./ifdown ifcfg-lo
rm -f /var/lock/subsys/network-ip6
;;
*)
echo "Usage: network-ip6 {start|stop}"
exit 1
esac

exit 0

A.14 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/rc.d/init.d/tunnels-ipv6.init

#!/bin/sh
#
# /etc/init.d/tunnels-ip6.init
#
# Peter Bieringer pb@bieringer.de
# Date: 09.09.1997
#
# Starts and stops the IPv6 over IPv4 tunnels

echo "$0 $1 executed..."

# Source function library.
[ -f /etc/init.d/functions ] || exit 0
. /etc/init.d/functions

# Source IPv6 function library.
[ -f /etc/rc.d/init.d/functions-ip6 ] || exit 0
. /etc/rc.d/init.d/functions-ip6

test-ip6 || exit 1

# Check that tunnels are enabled.
if ! [ "$IP6TUNNELCONFIG" = "yes" ]; then
echo -e "\a ...isn't enabled - stop!"
exit 0
fi

# See how we were called.
case "$1" in
start)
# Start tunnels.
tunnels-up-ip6
;;
stop)
# Stop tunnels.
tunnels-down-ip6
;;
*)
echo "Usage: tunnel-ip6.init {start|stop}"
exit 1
esac
return-ip6

exit 0

A.15 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/rc.d/init.d/radvd.init

#!/bin/sh
#
# /etc/init.d/radvd.init
#
# Peter Bieringer pb@bieringer.de
# Date: 09.09.1997
#
# Starts and stops the IPv6 router advertisement daemon

echo "$0 $1 executed..."

# Source function library.
[ -f /etc/rc.d/init.d/functions ] || exit 0
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source IPv6 function library.
[ -f /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6 ] || exit 0
. /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6

test-ip6 || exit 1

# Check that RADVD is enabled.
if ! [ "$IP6RADVD" = "yes" ]; then
echo -e "\a ...isn't enabled - stop!"
exit 0
fi

# See how we were called.
case "$1" in
start)
if ! [ -f $IP6RADVDFILE ]; then
echo " RADVD config file $IP6RADVD doesn't exist - stop!"
else
# Start daemons
echo " Starting radvd: options: $IP6RADVDOPTIONS -C $IP6RADVDFILE"
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
radvd -C $IP6RADVDFILE $IP6RADVDOPTIONS &
touch /var/lock/subsys/radvd
fi
echo
fi
;;
stop)
# Stop daemons.
echo -n " Stoping radvd: "
if [ $[ $IP6DEBUG & 2 ] = 0 ]; then
killproc radvd
rm -f /var/lock/subsys/radvd
fi
echo "done"
;;
*)
echo "Usage: radvd.init {start|stop}"
exit 1
esac

return-ip6

exit 0

A.16 Αρχείο /usr/inet6/etc/sysconfig/rc.d/init.d/inet6

#! /bin/sh
#
# inet Start TCP/IP networking services. This script
# sets the hostname, creates the routes and
# starts the Internet Network Daemon & RPC portmapper.
#
# Author: Miquel van Smoorenburg, miquels@drinkel.nl.mugnet.org
# Various folks at Red Hat
#

# Source function library
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source function-ip6 library.
. /usr/inet6/etc/rc.d/init.d/functions-ip6

# Get config.
. /usr/inet6/etc/sysconfig/network-ip6

# Check that networking is up.
if [ ${IP6NETWORKING} = "no" ]
then
echo "ERROR: No IPv6 Networking Enabled"
exit 0
fi

[ -f /usr/inet6/bin/inetd ] || exit 0

# See how we were called.
case "$1" in
start)
echo -n "Starting INET services: "
daemon /usr/inet6/bin/inetd /usr/inet6/etc/inetd.conf

echo
touch /var/lock/subsys/inet
;;
stop)
# bringing down NFS filesystems isn't inet's problem I don't know
# why this script used to do that -- ewt

echo -n "Stopping INET services: "
killproc inetd
echo
rm -f /var/lock/subsys/inet
;;
*)
echo "Usage: inet6 {start|stop}"
exit 1
esac

exit 0

A.17 Αρχείο /usr/inet6/etc/radvd.conf

interface eth0 {
AdvSendAdvert on;
MaxRtrAdvInterval 70;
prefix 2000:0:0:1::0/64 {
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
AdvPreferredLifetime 3600;
AdvValidLifetime 7200;
};

prefix 20c0:4:34f2::0/48
{
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;

};

};

A.18 Αρχείο /usr/inet6/etc/inetd.conf

#
# inetd.conf This file describes the services that will be available
# through the INETD TCP/IP super server. To re-configure
# the running INETD process, edit this file, then send the
# INETD process a SIGHUP signal.
#
# Version: @(#)/etc/inetd.conf 3.10 05/27/93
#
# Authors: Original taken from BSD UNIX 4.3/TAHOE.
# Fred N. van Kempen, waltje@uwalt.nl.mugnet.org
# Modified for Debian Linux by Ian A. Murdock imurdock@shell.portal.com
#
# Modified for RHS Linux by Marc Ewing marc@redhat.com
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#
# Echo, discard, daytime, and chargen are used primarily for testing.
#
# To re-read this file after changes, just do a 'killall -HUP inetd'
#
#echo stream tcp nowait root internal
#echo dgram udp wait root internal
#discard stream tcp nowait root internal
#discard dgram udp wait root internal
#daytime stream tcp nowait root internal
#daytime dgram udp wait root internal
#chargen stream tcp nowait root internal
#chargen dgram udp wait root internal
#
# These are standard services.
#
ftp stream tcp nowait root /usr/inet6/bin/ftpd ftpd -l
telnet stream tcp nowait root /usr/inet6/bin/telnetd telnetd
#gopher stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd gn

# do not uncomment smtp unless you *really* know what you are doing.
# smtp is handled by the sendmail daemon now, not smtpd. It does NOT
# run from here, it is started at boot time from /etc/rc.d/rc#.d.
#smtp stream tcp nowait root /usr/bin/smtpd smtpd
#nntp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.nntpd
#
# Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
#
#shell stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.rshd
#login stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.rlogind
#exec stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.rexecd
#talk dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.talkd
#ntalk dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.ntalkd
#dtalk stream tcp waut nobody /usr/sbin/tcpd in.dtalkd
#
# Pop and imap mail services et al
#
#pop-2 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd ipop2d
#pop-3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd ipop3d
#imap stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd imapd
#
# The Internet UUCP service.
#
#uucp stream tcp nowait uucp /usr/sbin/tcpd /usr/lib/uucp/uucico -l
#
# Tftp service is provided primarily for booting. Most sites
# run this only on machines acting as "boot servers." Do not uncomment
# this unless you *need* it.
#
#tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.tftpd
#bootps dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd bootpd
#
# Finger, systat and netstat give out user information which may be
# valuable to potential "system crackers." Many sites choose to disable
# some or all of these services to improve security.
#
# cfinger is for GNU finger, which is currently not in use in RHS Linux
#
finger stream tcp nowait root /usr/inet6/bin/fingerd fingerd
#cfinger stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.cfingerd
#systat stream tcp nowait guest /usr/sbin/tcpd /bin/ps -auwwx
#netstat stream tcp nowait guest /usr/sbin/tcpd /bin/netstat -f inet
#
# Time service is used for clock syncronization.
#
#time stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd in.timed
#time dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.timed
#
# Authentication
#
#auth stream tcp nowait nobody /usr/sbin/in.identd in.identd -l -e -o
#
# End of inetd.con

 

Κεντρική Σελίδα