ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
ΤΟ Α.Τ.Μ. , ΤΟ ΙPv6 ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.


 

Oρισμός Προβλήματος

Εισαγωγή

Κεφάλαια

Πηγές

Παραρτήματα

Βασικές Έννοιες

Παρατηρήσεις

Συγγραφέας

Καθοδήγηση

 

Γενεσιουργός αιτία αυτής της πτυχιακής αποτελεί η πρακτική άσκηση των συγγραφέων της στο εργαστήριο Ycorlab του εθνικού ερευνητικού κέντρου ‘‘Δημόκριτος’’. Το εργαστήριο Ycorlab ασχολείται με θέματα των νέων τεχνολογιών στο χώρο των δικτύων και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που προωθούν την εξέλιξη της τεχνολογίας των δικτύων.
Η προσέγγιση των θεμάτων έγινε πρώτα με την εφαρμογή στη πράξη των νέων λύσεων που προτείνονται από τις νέες τεχνολογίες και έπειτα αναζητήσαμε το θεωρητικό υπόβαθρο. Έτσι λοιπόν το ΑΤΜ αντιμετωπίσθηκε πρακτικά στη συμμετοχή του εργαστηρίου Ycorlab στα ευρωπαϊκά προγράμματα NICE και HIM. Για τη βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας άρχισε μία θεωρητική μελέτη στις εξελίξεις στο χώρο των δικτύων. Το IPv6 πρωτόκολλο οποίο αποτελεί την γενικευμένη τάση στις εξελίξεις στο Διαδίκτυο (Internet). Η διαπίστωση αυτή είχε δημιουργηθεί από την πρακτική εφαρμογή του ΑΤΜ στα προγράμματα NICE και HIM όπου διαφορετικά δίκτυα χρησιμοποιούσαν εφαρμογές των οποίων η λειτουργία βασιζόταν στη χρήση του IP πρωτοκόλλου πάνω από το ΑΤΜ (IP over ATM).
To IPv6 πρωτόκολλο σχεδιαστικά αποτελεί την εξέλιξη του επιτυχημένου IPv4. Η λειτουργία του σημερινού Διαδικτύου (Internet) βασίζεται στο IPv4 το οποίο όμως αδυνατεί πλέον να ικανοποιήσει τις ανάγκες που διαμορφώνονται στο χώρο των δικτύων. Σε αυτές τις ανάγκες που δημιουργούνται από τις εξελίξεις που μας οδηγούν στο νέο δίκτυο έρχονται να δώσουν λύσεις το IPv6 και το ΑΤΜ.
Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από παντός είδους συσκευές όπως ισχυρά υπολογιστικά συστήματα, ασύρματα τηλέφωνα έως και ηλεκτρικές συσκευές που θα επικοινωνούν μεταξύ τους διαμέσου καλωδιακών, δορυφορικών και ασύρματων (με χρήση υπέρυθρων ή εκτεταμένου φάσματος ραδιοφωνικών συχνοτήτων ή packet radio) συνδέσεων. Θα υποστηρίζει νέου είδους εφαρμογές που απαιτούν εγγύηση στη μετάδοση ήχου και εικόνας και θα αντιμετωπίσει με την πολιτική που θα ακολουθήσει τον όλο και αυξανόμενο όγκο πληροφορίας που θα εισέρχεται στο δίκτυο.
Οι λύσεις στα ζητήματα λειτουργίας του νέου δικτύου δεν θα έρθουν αποκλειστικά από το ATM ή το IPv6 αλλά μπορεί και τα δύο συγχρόνως να αποτελούν μέρος του νέου δικτύου. Ένα από τα προβλήματα που οι δύο τεχνολογίες δίνουν μεγάλο βάρος είναι το ζήτημα της ασφάλειας των δικτύων (security). Παρατηρήσαμε όμως ότι λύσεις που δίνονται στην ασφάλεια με τη τεχνολογία του σήμερα υιοθετούνται και στις νέες αυτές τεχνολογίες.

Συνοπτικά λοιπόν η πορεία της εργασίας ακολούθησε την εξής διαδρομή :

ΑΤΜ-πρακτικάa ΑΤΜ-θεωρητικάa IPv6-θεωρητικάa IPv6-πρακτικάa Ασφάλεια-πρακτικά

Τα βήματα λοιπόν αυτής της διαδρομής αποτελούν και τα τμήματα της πτυχιακής. Η παρουσίαση όμως αυτών των θεμάτων στη πτυχιακή έχει άλλη σειρά :
Το πρώτο θέμα αφορά την παρουσίαση του ΑΤΜ πρωτοκόλλου όπου γίνεται αναφορά στη δομή του, στο τύπο και στο τρόπο που γίνονται οι ΑΤΜ συνδέσεις καθώς και σε πρωτόκολλα που η λειτουργία τους βασίζεται στο ΑΤΜ.
Στο δεύτερο θέμα παρουσιάζεται μία περιγραφή του IPv6 πρωτοκόλλου με μία πιο λεπτομερή ανάλυση στα κύρια θέματα της διευθυνσιοδότησης, της απόδοσης και της ασφάλειας που παρέχει το νέο πρωτόκολλο.
Το τρίτο θέμα αρχίζει με την περιγραφή του ΑΤΜ εξοπλισμού του εργαστηρίου Ycorlab και κατόπιν πάρουσιάζει την πραγματοποίηση των δύο τύπων (SVC-PVC) ΑΤΜ με βάση τις δυνατότητες του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Το τέταρτο θέμα αποτελεί τη παρουσίαση της δημιουργίας μίας IPv6 νησίδας, περιγράφεται ο εξοπλισμός και αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία προετοιμασίας και ρυθμίσεων μιας μηχανής με λειτουργικό Linux.
Το πέμπτο και τελευταίο θέμα αναφέρεται στο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα θέματα ασφάλειας των δικτύων με την σημερινή τεχνολογία IPv4 και παρουσιάζονται δύο μοντέλα υλοποίησης ασφάλειας. Στο ένα γίνεται χρήση φθηνού εξοπλισμού και λογισμικού ενώ το άλλο μοντέλο αποτελεί την ακριβή υλοποίηση.

Κεντρική Σελίδα