ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ


ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
ΤΟ Α.Τ.Μ. , ΤΟ ΙPv6 ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.


 

Oρισμός Προβλήματος

Εισαγωγή

Κεφάλαια

Πηγές

Παραρτήματα

Βασικές Έννοιες

Παρατηρήσεις

Συγγραφέας

Καθοδήγηση

 

Συνήθως το θέμα μιας πτυχιακής εργασίας ξεκινάει από την ανάγκη να λυθεί ένα πρόβλημα στο εργαστήριο. Αυτό σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον του συγγραφέα (ων) να εξοικειωθεί με ένα τομέα τόσο για επιστημονικούς όσο και για τεχνικούς λόγους π.χ μεταπτυχιακή κατεύθυνση, επαγγελματικός προσανατολισμός.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε τόσα πολλά ανοικτά θέματα: Βασικές έννοιες για το Διαδίκτυο, Εκτέλεση δοκιμών με νέες τεχνολογίες όπως ΑΤΜ, MULTICASTING, SATELLITE κ.α. Το σχέδιο καθοδήγησης εδώ ήταν να κάνουμε δουλειά πρώτα π.χ συμμετοχή στις επιδείξεις του προγράμματος NICE, να δούμε τις μεγάλες ταχύτητες του ΑΤΜ και νέες εφαρμογές όπως το προωθημένο εργαλείο ISABEL από το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης. Μετά θα δούμε τι έχουμε και να προχωρήσουμε σε μια σύνθεση.


Παράλληλα, βρισκόμενοι σε ερευνητικό κέντρο, η ανάγκη μιας βαθύτερης διερεύνησης για το που πηγαίνουν τα πράγματα είναι πάντοτε διάχυτη. Μέσα από τέτοιες ερωτήσεις τόσο οι φοιτητές όσο και οι ερευνητές μαθαίνουν εναλλάσσοντας τους ρόλους τους, νέα γνώση και δεξιότητες είναι ο στόχος.

Καθώς το INTERNET βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση καινοτομίας στην δοσμένη στιγμή δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τις εξής ερωτήσεις:

Τι είναι το IPv6 ; Ποια η σχέση με το ανερχόμενο ΑΤΜ σαν τεχνολογίες για τον κορμό (CORE).

Ας κάνουμε την σύγκριση στο συγκεκριμένο άξονα του πρόβληματος της Ασφάλειας.

(μια επιλογή ανάμεσα στα άλλα μεγάλα προβλήματα που η νέα γενιά Internet θέλει να χειριστεί όπως κλιμάκωση αριθμοδότησης και δρομολόγησης, όπως multimedia, mobility, performance. Το πρόβλημα της ασφάλειας είναι περισσότερο κοντά στην εμπειρία μας με το διαδίκτυο μια και το μεγαλύτερο επίτευγμά μας -ο πρώτος ISP στην Ελλάδα- μας οδηγεί σε λειτουργικά θέματα για το διαδίκτυο)

Επίσης, να δούμε την πρακτική ενασχόληση με την Ασφάλεια αξιοποιώντας τα εργαλεία του ερευνητικού κέντρου δηλ. την υποδομή για το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας Ι όπως CISCO ROUTERS , SUNOS SERVERS με hardware MPEG για βίντεο κλπ. αλλά και με την φτηνή τεχνολογία εξίσου διδακτική του LINUX με το πρωτοποριακό TIS fireall toolkit.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερο θετικό και χρήσιμο γενικότερα όπως η μεταφορά γνώσης για το CIDR και το Ipv6 στην ελληνική γλώσσα, για τα access-list και για το προγραμματισμό του firewall.

Δρ. Γ. Κοροβέσης


Κεντρική Σελίδα