Πρλογος


Το νομα "Internet Systematics Lab" σηματοδοτε την τρχουσα φση που βρσκεται το Εργαστριο μας μετ τις προηγομενες φσεις "Αριδνη Τι?" και "Ερμς" που εχαν αντικεμενο την δημιουργα του Εθνικο Δικτου ρευνας και του σχετικο ανθρωπο-δικτου στην Ελλδα. Σχετικς περιγραφς βρσκουμε στις ιστο-σελδες:

www.ariadne-t.gr
, www.ariadne-t.gr/epmhs.htm.


Η “συστηματικ” αφορ την δημιουργα μαθησιακο περιεχομνου και την επικοινωνα της Γνσης.

To Εργαστριο μας χει σαφ προσανατολισμ τα φαινμενα του Διαδικτου και του Ελεθερου/Ανοικτο Λογισμικο με πεδο εφαρμογς την Ασφλεια και την Αξιοπιστα της Διαδικτυακς Υποδομς καθς λειτουργομε και αναπτσσουμε την υποδομ του ΕΚΕΦΕ 'Δ'.

Στο Data Center μας χουμε τους κμβους του ΕΔΕΤ και του Hellasgrid και συνεργαζμαστε με τις κοιντητες τους.

Η ποστητα Γνσεων & Δεξιοττων που μεταδδεται μσω των “τεχνολογικν κοινοττων” αποκτ ολονα και μεγαλτερο στρατηγικ ρλο. Απ το 2000 επικεντρσαμε στην περιοχ “Ασφλεια Διαδικτου” και αναπτξαμε το πργραμμα του Εργαστηρου βασισμνο σε εργαλεα Ελεθερου Λογισμικο. Το Εργαστριο χει χαρξει να δρμο που στηρζεται στην προθηση του "open source" σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και το 2009 ιδρσαμε μαζ τους την Εταιρεα ΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr).

Ο ρλος που καλεται να παξει ο σπουδαστς στο Εργαστριο ακολουθντας το μοντλο "reflected learning path" τον αναδεικνει σταδιακ σε πρωτοπρο της γνσης για την τοπικτητ μας. χουμε αναπτξει να Content Management System που στηρζει την καταγραφ και την επικοινωνα της Γνσης απ/προς τα μλη του Εργαστηρου. Το περιεχμενο αφορ τον εμπλουτισμ του CMS με εμπειρες μθησης. Τα παραδεγματα των εργασιν που εξωτερικεουν την δουλει που χει γνει μχρι σμερα περιγρφονται στις ιστοσελδες (κατηγορα ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ): www.islab.demokritos.gr.

Η τρχουσα εργασα του κ.Ι.Τρολη με θμα το "Μελτη Χαμηλς και Υψηλς Αλληλεπδρασης Honeypots" εφαρμζει τη παραπνω φιλοσοφα και αποτελε να ριστο παρδειγμα.

Δρ.Ι.Κοροβσης (ycor@iit.demokritos.gr)
Εργαστριο Δικτων
Ινστιτοτο Πληροφορικς & Τηλεπικοινωνιν
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Απρλιος 2010