Όλο το κείμενο σε pdf

Περιεχόμενα


1 Γενικά

2 Αρχιτεκτονική της Ιntel

2.1 Ιntel IA32
2.2 Το memory addressing Real Mode
2.3 Το memory addressing 32bit Protected Mode
2.4 Ανακάτεμα του 16bit και του 32bit Protected Mode
2.5 H προστασία που προσφέρει το Protected Mode
2.6 Τα Privileged Levels η βασική υποδομή για την υλοποίηση των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων
2.7 Το Paging των λειτουργικών συστημάτων

3 Η Αρχιτεκτονική του Linux και των Windows ΜS-Windows(NT generation).

3.1 Το Flat Memory Addressing
3.2 Τα εκτελέσιμα αρχεία των Windows και του Linux.
3.2.1 Γενικά
3.2.2 Το ELF και το PE
3.2.3 Το Dynamic Linking και η χρησιμότητα του GOT

4 Προγραμματισμός σε περιβάλλον 32bit Protected mode και Flat memory Addressing

4.1 Η στοίβα και η χρήση της

Βιβλιογραφία