2.1.3 Καταγραφή (Audit)

Ο διαχειριστής ενός δικτύου δεν πρέπει να ανησυχεί μόνο για τους χρήστες χωρίς άδεια πρόσβασης αλλά και για εκείνους που αν και νόμιμοι κάνουν λάθη ή προκαλούν σκόπιμα κάποιο πρόβλημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καθορισθεί τι έχει γίνει, από ποιόν και τι επηρεάστηκε. Ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω είναι να κάνουμε χρήση κάποιων αρχείων καταγραφής της δραστηριότητας στο σύστημα το οποίο να είναι ικανό να μας δώσει πληροφορίες για το ποιος και τι έκανε.

Βασικές Έννοιες