Κεντρική Σελίδα

Βιβλιογραφία


“Internetworking With TCP/IP“

Douglas E. Comer

Prentice-Hall International, Inc.

“THE INTERNET MESSAGE, Closing The Book With Electronic Mail”

Marshall T. Rose

Prentice-Hall International, Inc.

“THE SIMPLE BOOK, An Introduction To Management of TCP/IP-based Internets”

Marshall T. Rose

Prentice-Hall International, Inc.

“UNIX “

Paul W. Abrahams, Bruce R. Larson

Εκδόσεις NUBIS

"ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Άρης Αλεξόπουλος, Γιώργος Λαγογιάννης

“Practical Unix & Internet Security”

Garfinkel & Spafford

O' REILLYTM

“Practical Internetworking With TCP/IP and UNIX”

Smoot Carl-Mitchell, John S. Quarteman

Addison Wesley

“JAVA Networking Programming”

Elliotte Rusty Harold

O’ Reilly

Επιπρόσθετα με την παραπάνω βιβλιογραφία, χρησιμοποιήθηκαν RFCs και Internet Drafts, που μπορούν να βρεθούν στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Στα παρακάτω links υπάρχουν γενικότερες πληροφορίες και εν εξέλιξη προγράμματα όσο αναφορά την ασφάλεια των δικτύων:

http://www.cert.org

http://www.ietf.org

http://www.rsa.com

http://www.linux-howto.com

http://www.cs.purdue.edu/coast/

http://www.cisco.com

http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Security_and_Encryption/

Κεντρική Σελίδα