Κεφάλαιο 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χρησιμότητα των IDSs

Είδη IDSs

A. Information Sources ( Πηγές Πληροφορίας )

Α.1. Network IDSs (NIDS)
Α.2. Host IDSs (HIDS)

Β. Τεχνικές Ανάλυσης (Analysis)

Β.1. Misuse Detection
Β.2. Anomaly Detection
Β.3. Protocol Anomaly Detection

C. Responses

C.1. Active Responses
C.2. Passive Responses

Ισχυρά και Αδύναμα Σημεία των IDSs

Πρακτική Χρήσης των IDSs

  • Πρακτική Χρήσης των NIDSs
  • Πρακτική Χρήσης των HIDSs

Κατάλογος IDSs

ΕΠΙΛΟΓΟΣ