Για αυτήν την Πτυχιακή Εργασία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή καθηγητή μου από το ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Στέφανο Γκρίτζαλη, που μου έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσω αυτήν την Πτυχιακή Εργασία και υποστήριξε την προσπάθειά μου καθ’ όλη την διάρκειά της.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρ. Ιωάννη Κοροβέση υπεύθυνο του εργαστηρίου Internet Systematics Lab, για την διαρκή υποστήριξη στην προσπάθειά μου, την πίστη που επέδειξε στις δυνατότητές μου και για την διάθεση των πόρων του εργαστηρίου που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση και τον πειραματισμό αυτής της Πτυχιακής Εργασίας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Internet Systemetics Lab και κυρίως τον Κώστα Καραφασούλη για τις χρήσιμες συμβουλές του, την βοήθειά του στην επιλογή του θέματος και γενικότερα στο ξεκίνημα αυτής της εργασίας, όπως επίσης τον Χάρη Κουτσούρη, τον Γρηγόρη Βιδάκη και τον Κώστα Μάγκο με τους οποίους συνεργάστηκα στην έρευνα που αφορά την Ανίχνευση Δικτυακών Επιθέσεων που έλαβε μέρος στο εργαστήριο.