ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ TOY HONEYWALL CDROM

Το πρόγραμμα Honeynet Project και η Ερευνητική Κοινοπραξία θα επιθυμούσε να δώσει στην κοινότητα έναν οδικό χάρτη του CDROM Honeywall για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Ο σκοπός μας είναι να δυναμώσουμε τις προσδοκίες των μελλοντικών εκδόσεων όσον αφορά την λειτουργία του CDROM.

ROO 1.0
=======


Αυτή η έκδοση είναι το τρέχον παρακλάδι εξέλιξης του Honeywall CDROM. Η ονομασία της έκδοσης είναι HWall-1.0-189.

ROO 1.1
=======

Αυτή είναι η νέα έκδοση που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Έχει σημαντικές διορθώσεις σφαλμάτων λογισμικού, έχει ανανεωμένη λειτουργία, και γενικά πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. Εντούτοις, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των αναπροσαρμογών, η έκδοση Honeywall 1.1 θα απαιτήσει νέα εγκατάσταση. Επιπλέον, πιθανότατα θα είναι η τελευταία έκδοση της σειράς 1.x του Honeywall CDROM. Αυτό γίνεται για να στρέψουμε όλους τους πόρους μας στο νέο παρακλάδι εξέλιξης 2.x.

ROO 2.0
=======


Αυτή είναι η επόμενη γενιά της λειτουργίας Honeywall. Ξανασχεδιάζεται από τα πάνω προς τα κάτω για να έχει δυνατότητες κατανεμημένης λειτουργίας. Υπογραμμίζουμε ως νέα στοιχεία την επέκταση σαν κατανεμημένο σύστημα, τη νέα διαχείριση, τη συλλογή δεδομένων, και την ανάλυση στοιχείων. Η ιδέα είναι να γίνει όσο το δυνατόν ευκολότερο για τα άτομα και τους οργανισμούς, να επεκτείνουν και να υποστηρίξουν τα πολλαπλά honeynets σε μια παγκόσμια κλίμακα.

ROO 2.1
=======


Αυτή η έκδοση θα στηριχτεί στις δυνατότητες της έκδοσης 2.0. Αντί να εστιάσουμε στη συλλογή δεδομένων, στον έλεγχο, ή στην διαχείριση, θα εστιάσουμε στην ανάλυση στοιχείων. Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε πολύ ευκολότερη την ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται από τα honeynets. Θέλουμε επίσης να διευρύνουμε το πεδίο ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Θέλουμε να κινηθούμε ακριβώς πέρα από τους γκουρού, και να χτίσουμε ένα εργαλείο που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι στατιστικοί, οι γλωσσολόγοι, οι δικανικούς αναλυτές, και άλλοι. Όπως πάντα, μπορείτε να μάθετε περισσότεροι για το Honeywall CDROM από τον ιστοχώρο:

http://www.honeynet.org/tools/cdrom/