Εισαγωγή | Ιστορικά Στοιχεία | Δίκτυα Η/Υ | Παράγοντες | Τεχνική Περιγραφή | Στρώμα-Layer | Συμπέρασμα
 
 
 
 
Εισαγωγή

 

 • Έννοιες που χαρακτηρίζουν το Internet:
 • Ο μεγαλύτερος Η/Υ στον Κόσμο
 • Διασύνδεση Δικτύων Η/Υ (διαδίκτυο)
 • Η εποχή της Δικτύωσης
 • Ένα νέο Μαζικό Μέσο Επικοινωνίας
 • Παγκόσμιος Ιστός Πληροφορίας
 • Ένα απόλυτα ανοικτό σύστημα (εξελικτικά)

[Πίσω]

 

Ιστορικά Στοιχεία

 

Η αρχή του ίντερνετ βρίσκεται στην σύγκλειση διάφορων παραγόντων. Αποτέλεσμα τεχνολογικών προγραμμάτων στον Ερευνητικό κυρίως τομέα του κλάδου της Πληροφορικής από το 1970 μέχρι το 1987 που αρχίζει η ραγδαία πλέον ανάπτυξη των βασικών μεγεθών του ( αριθμός χρηστών , όγκος διακινούμενης πληροφορίας, αριθμός συνδεδεμένων χωρών)

Σύμφωνα με την INTERNET SOCIETΥ (ΜΑΙΟΣ 1996). Η Ελλάδα μπήκε στο NSFnet το 1990 (ARIADNE-t, Γ.Κοροβέσης). Το ίδιο χρόνο μπήκε και το δίκτυο FORTHnet.

Η αρχή του ίντερνετ βρίσκεται στην σύγκλιση διαφόρων παραγόντων και προσπαθειών όπως:

[Πίσω]

Δίκτυα Η/ΥARPANET, CATENET, CSNET, ΒΙΤΝΕΤ, USENET, NSFNET

[Πίσω]

 

Παράγοντες

 

 • Υποδομή γραμμών με Οπτικές Ίνες
  ==> φτηνό bandwidth
 • Μικρουπολογιστές χαμηλού κόστους
  ==> ο σταθμός εργασίας
 • Η κατασκευή της τεχνολογίας ETHERNET
 • Εμφύτευση του TCP/IP στο UNIX (ερευνητικό πρόγραμμα NSF)
 • Η κατασκευή του DNS (Domain Name Service)
 • Απόφοιτοι Κολλεγίων (αρχική μάζα) με γνώσεις και εμπειρία στο Internet
 • Δημιουργία του NSFnet του πρώτου κορμού (backbone) του Internet στα πλαίσια κρατικού προγράμματος

[Πίσω]

 

Τεχνική περιγραφή (από το CATENET στο WWW)

Η κατανόηση των λειτουργιών (πάνω στους H/Y) που συγκροτούν το Ίντερνετ στηρίζεται στις εξής βάσεις:

 • Μεταγωγή Πακέτων (Ψηφιακής Πληροφορίας)
 • Διαστρωμάτωση Λειτουργιών (Layering)
 • Επικοινωνία μεταξύ στρωμάτων (Peering)
 • Κατανεμημένα προγράμματα H/Y (το μοντέλο CLIENT/SERVER)

Μετά από την περιγραφή των γενικών εννοιών και με πορεία "από τα κάτω προς τα πάνω" (στρώματα) να δούμε τα ειδικά εξαρτήματα και έννοιες που αποτελούν την τεχνική βάση του Internet.

[Πίσω]

Στρώμα - Layer

 

Η λογική της παραπάνω εξέλιξης περιγράφεται με την φράση:

Από την σύνδεση Η/Υ στην σύνδεση Ηλεκτρ. Εντύπων (Κείμενο, Data, Εικόνα)

Προτεινόμενο όραμα: Μια τεράστια μηχανή λύσης προβλημάτων για τον Άνθρωπο.

Όμως να επανέλθουμε στο χτίσιμο του δικτύου στις 'βίδες και τα παξιμάδια της μηχανής:

Το Φυσικό Στρώμα (ΦΣ)

Υλοποιείται από διαφορετικές τεχνολογίες μετάδοσης σημάτων όπως:

 • Δορυφορικές γραμμές, Καλωδιακές γραμμές, Τηλεφωνικές γραμμές κλπ.
 • Τεχνολογίες δικτύων όπως Χ.25 (παλαιότερα) Frame Relay και της τώρα δοκιμαζόμενης τεχνολογίας των 'υπερ-λεωφόρων' ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode )

[Πίσω]

 

Το Στρώμα IP (Internetwork Protocol)

 

Η κύρια έννοια εδώ είναι ο κόμβος δικτύου -router που συνδέει ένα τοπικό δίκτυο σε ένα άλλο. Ένας κόμβος μπορεί να δεχτεί περισσότερες της μίας γραμμής (ΦΣ) για σύνδεση αντίστοιχων δικτύων. Το κάθε ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να αποτελείται είτε από 2 υπολογιστές είτε από 2,000 και οι αναφερόμενοι αριθμοί είναι εντελώς τυχαίοι.

Το πρωτόκολλο ΙΡ βασίζεται στην αριθμοδότηση τόσο των δικτύων (της όποιας εσωτερικής πολυπλοκότητας) όσο και των υπολογιστών που ανήκουν σε κάθε τέτοιο δίκτυο.

Ένα πρόσφατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κόμβοι των μεγάλων διεθνών backbone (MCI, ΑΠ, SPRINT, UUΝΕΤ -MFS, PSI , ΕΒΟΝΕ) είναι ο αριθμός των δικτύων που πρέπει να γνωρίζουν για να είναι σε θέση να δρομολογήσουν τα ΠΑΚΕΤΑ-Ι Ρ. (ip packets) που στέλνει ένας υπολογιστής (server) σ' ένα άλλο (client). Κάθε πακέτο όταν δημιουργείται μαρκάρεται με την διεύθυνση του λήπτη και του αποστολέα.

Διεύθυνση Δικτύου (network)


143.233.0.0 μάσκα 255.255.0.0
μέχρι 65,000 θέσεις για υπολογιστές

Διεύθυνση υπο-δικτύου (subnetwork)

143.233.0.0 μάσκα 255.255.255.0
254 υπο-δίκτυα
κάθε υπο-δίκτυο μέχρι 254 θέσεις για υπολογιστές

Διεύθυνση ενός υπολογιστή στο Ιντερνετ

143.233.1.1
143.233.2.1
143.233.245.38
143.233.27.111

[Πίσω]


Το Στρώμα TCP (ports)

 

Οι καλές υπηρεσίες του κόμβου στο από κάτω στρώμα φροντίζουν να δρομολογήσουν πακέτα τα οποία το Transmission ControI Protocol (TCP) που εκτελείται από την κάρτα δικτύου τα συνθέτει σε κανάλια streams πληροφορίας και τα διαχωρίζει ανάλογα την πόρτα -port για την οποία προορίζονται. Το μαθηματικό ζεύγος (IP-address, Port-number) προσδιορίζει επακριβώς κάθε άκρο του καναλιού (stream) και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστών.


Πολυπλεξία -Multiplexing

 

Η ικανότητα του TCP να χειρίζεται πολλά κανάλια ταυτόχρονα είναι η ιδιότητα της πολυπλεξίας που απαιτείται για την επικοινωνία ταυτόχρονα διαφορετικών διαδικασιών -process εντός του ίδιου υπολογιστή. Για παράδειγμα τόσο ο client όσο και ο server της δικτυακής υπηρεσίας WWW να μπορούν να εκτελούνται στην ίδια μηχανή ταυτόχρονα.

[Πίσω]

 

Το Στρώμα Εφαρμογών (Υπηρεσιών)

 

Έχοντας εξασφαλίσει την ροή bytes μέσω του μηχανισμού (διεύθυνση, πόρτα) το λογισμικό αυτού του επιπέδου ανάλογα την εφαρμογή (υπηρεσία) αρχίζει την υλοποίηση της υπηρεσίας (π.χ FTP , ΜΑΙΙ, WWW).

 

Ονομασία Οντοτήτων στο Ιντερνετ -Domain Names (DNS)

 

Οι δικτυακές εφαρμογές συνδέουν χρήστες, υπολογιστές, πανεπιστήμια, οργανισμούς, εταιρίες κλπ πως όμως τους ξεχωρίζουν. Φυσικά με ονόματα, τύπου:

ycor@ariadne-t.gr
corovesis@isosun.ARIADNE-t.gr
ycor@epmhs.gr
ycor@Ieon.nrcps.ariadne-t.gr

Τορ

.( dot)

Τορ Level Domains

COM, ΝΕΤ, ORG, EDU, GR

2nd Level Domain

microsoft.com
uu.net
mci.com un.org
mit.edu
upatras.gr

Full Domain Name

Ένας γνωστός υπολογιστής ISOSUN.ariadne-t.gr στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.


Παραπέρα, η σύνδεση (επικοινωνία) μεταξύ διαδικασιών αλλά και διάφορων ηλεκτρονικών πηγών π.χ ηλεκτρονικών εντύπων στηρίζεται στην έννοια (εφευρέθηκε το 1991/1992) του Universal Resource Locator (URL).

Ο παγκόσμιος Ιστός του World Wide Web δημιουργείται από αυτήν την συνθετική έννοια του URL, που εξελικτικά στηρίζεται στην έννοια του DNS.
Ο παρακάτω δείκτης:

http:/ /www .ans. net/pub/doc/guide.doc

προσδιορίζει ένα έντυπο του Ιστού. Το έντυπο μπορεί να περιέχει άλλους παρόμοιους δείκτες σε έντυπα που βρίσκονται σε άλλους υπολογιστές από άλλους συγγραφείς.

Ο μηχανισμός του URL, επιπλέον ενοποιεί κάθε βασική υπηρεσία του Internet:

FTP://ftp.x.y/directory/filename

[Πίσω]


Το Στρώμα Υποδομής Εφαρμογών

 

Ο δρόμος για το χτίσιμο εφαρμογών μέσω του γενικευμένου URL:

Port://Domain: Port/FileNAme

είναι ανοικτός. Δεν είναι τυχαίο που η γλώσσα δικτυακού προγραμματισμού JAVΑ έχει ενσωματώσει την έννοια του URL σαν βασικό της τύπο (data type).

[Πίσω]


Συμπέρασμα

 

Η ανοικτή ιδιότητα του Ιντερνετ επιβεβαιώνεται απο την δημιουργία και διάδοση του νέου εργαλείου "δικτυακού προγραμματισμού" του JAVΑ που κατα την γνώμη μας οδηγεί στην σύνδεση εφαρμογών και συνιστά την νέα φάση στην αέναη εξέλιξη του Internet. Τελικό παράδειγμα και επιβεβαίωση στην αέναη εξέλιξη και των βασικών υπηρεσιών είναι οι διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης Search Engines οπως INFOSEEK, ΑLTAVISTA, ΥΑΗΟΟ κλπ.που μοιάζουν με μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Τέλος, αυτή η γιγάντια μηχανή,με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που ελπίζουμε οτι επιτυχώς περιγράψαμε θέτει στην ημερήσια διάταξη τον μετασχηματισμό σημαντικών τομέων και κλάδων οπως: Τραπεζικό, Εμπορικό, Εκπαιδευτικό, Δημόσιας Διοίκησης κλπ.

[Πίσω]

 

 

Powered 2004 © by Internet Systematics Lab